Om hårtransplantasjon

Hårtransplantasjon – “Vaksine mot hårtap”

Under konsultasjonen velges riktig behandling for deg. I de tilfellene der hårtransplantasjon er det rette, løsner legen en og en hårsekk fra donorområdet. Etter uttak settes hårsekken inn igjen under huden i ønsket område. Hårsekken settes i riktig retning og vinkel slik at håret vokser ut naturlig og estetisk riktig. Behandlingen er skånsom og du får lokalbedøvelse. Vi opplever ofte at kunden sovner under behandlingen.

De transplanterte hårene er i vekst 9-12 måneder etter behandling.

Transplantasjons behandling alene vil hos 70-80% gi en sterk reduksjon i hårtap. I USA blir denne behandlingen omtalt som “ vaksine mot hårtap”. De transplanterte hårsekkene vil produsere hår livet ut fordi donorområdene hvor håret er hentet fra, er resistente mot skallethet.

Hos oss på Poseidon Klinikken vil du oppleve å være i de beste hender hos lege og sykepleier. Behandlingen er skånsom og ingen andre klinikker kan gi deg et bedre resultat.

REFERANSER

Hva er hårtransplantasjon?

Hårtransplantasjon er en type behandling som i de fleste tilfeller innebærer flytting (transplantasjon) av levedyktige hårsekker fra bakhodet eller sidene av hodet (donorområdet) til skallete eller tynnhårede områder. De transplanterte hårsekkene vil som regel produsere hår hele livet fordi donorområdene er resistente mot skallethet.

I senere tid har teknikkene for hårtransplantasjon innovert seg fra flytting av store «hårplugger» og også kalt «mini grafts» til flytting av individuelle hårsekker som inneholder 1 til 4 hårstrå. Håret vokser naturlig i slike grupper på 1-4 hårstrå, og nyere teknikker for hårtransplantasjon etterlikner den naturlige hårveksten ved den individuelle plasseringen av hver enkelt hårsekk.

Klikk her for mer informasjon

Under finner du generell informasjon om hårtransplantasjonsmetoder og hårtransplantasjonshistorikk. Hvis du har kommet deg helt ned hit, er du åpenbart mer enn gjennomsnittlig interessert i behandling av hår: Hvorfor ikke ta kontakt? 

Hårtransplantasjon – Historikk

Moderne metoder for hårtransplantasjon har sine røtter i Japan på 1930-tallet, hvor kirurger brukte små samlinger av hårsekker.

Moderne hårtransplantasjon skjøt fart i den vestlige verden på slutten av 1950-tallet, da den amerikanske dermatologen Norman Orentreich begynte å eksperimentere med transplantasjon av grafts til skallete områder hos pasienter med mannlig hårtap.

Tidligere ble det antatt at transplantert hår ikke ville være i stand til å vokse på skallete mottakerområder. Dr. Orentreich viste at transplantert hår bevarer egenskapene det hadde før flytting og fortsetter å vokse livet ut.

De neste tyve årene arbeidet kirurger med å transplantere mindre grafts, men med begrenset suksess, siden 2-4 mm store grafts førte til unaturlig «dukkehår» på pasientene. På 1980-tallet begynte Uebel i Brasil å bruke et stort antall mindre grafts, og i USA flyttet Rassman tusenvis av micro-grafts i én enkelt operasjon.

Sent på 1980-tallet introduserte Limmer bruk av stereomikroskop for å dele en hudstripe fra donorområdet opp i mikro-grafts. Denne teknikken kalles «strip surgery» og går ut på at en hudstripe skjæres ut av donorområdet i bakhodet.

I 1995 publiserte Bernstein og Rassman den første medisinske artikkelen om «Follicular Unit Transplantation», hvor hår utelukkende transplanteres i naturlige grupper på 1-4 hår. Ved oppdeling av hudstripen som var skåret ut av bakhodet, kunne individuelle hårsekker klargjøres og omplasseres til forhåndspreparerte snitt i mottakerområdet.

Metodene for hårtransplantasjon har fortsatt å utvikle seg og i dag regnes FUE som den beste og mest avanserte metoden.

Kontakt Poseidon Klinikken.

Her får du den beste og mest moderne behandlingen.

Poseidon-metoden

Poseidon-metoden er ikke kirurgi, men en kosmetisk hårbehandling og er derfor ikke omtalt i det følgende.

Follicular Unit Extraction (FUE)

FUE er en kirurgisk metode hvor det benyttes «lateral slits». Metoden innebærer at små skår («slits») som hårrøttene kan plasseres i, skjæres i mottakerområdet (hodebunnen).

Ved FUE-transplantasjon ekstraheres én og én hårsekk fra donorområdet ved hjelp av et mikrokirurgisk hullinstrument («punch»). Slurvete ekstraksjon hos en dårlig kirurg, eller ekstraksjon av for store mengder hår fra donorområdet, kan imidlertid føre til et «møllspist» utseende (såkalt «moth eaten effect»).

Micro-grafts

Her plasseres hårsamlinger («grafts») på 4-12 hårstrå i hull som skjæres i mottakerområdet. Micro-grafts er fortsatt i bruk ved en god del klinikker, men mange pasienter klager over unaturlig hårlinje eller groper og forhøyninger i huden der de enkelte graftene er plassert. En vanlig klage er også at vekstretningen på det transplanterte håret er unaturlig, eller at håret står rett opp, slik at dekningsgraden blir dårlig (håret plassert 90° på hodebunnen). Her kan det være stor variasjon mellom ulike klinikkers praksis. Hårlinjen vil se bedre ut hvis det bare benyttes grafts med få hårstrå, og groper og forhøyninger kan reduseres hvis alle grafts plasseres med riktig dybde i huden.

Punch Graft Extraction

Punch Graft Extraction er en gammel metode der hudbiter på 2-4 mm ekstraheres fra donorområdet med et hullinstrument. Det har variert om klinikkene syr igjen de individuelle hullene eller ikke. Metoden etterlater flekkvise, hårløse felter i donorområdet.

RING OSS IDAG

Jeg ønsker telefonkonsultasjon.